Categories

Wszelkie prawa autorskie do grafiki, stanowiącej stempel należą do ich autorów.

 

Niniejsza licencja zabrania w szczególności:

 

  1. podawania się za autora grafiki;
  2. wykorzystywania odbitki w sposób obrażliwy, niemoralny lub niezgodny z prawem;
  3. sprzedaży oraz nieodpłatnego rozpowszechniania odbitek na rzecz osób trzecich;
    niedozwolone jest sprzedawanie, oddawanie za darmo, udostepnianie, rozdawnictwo candy itp;
  4. cyfrowej obróbki odbitek;
  5. wykorzystywania odbitek stempli do celów komercyjnych, poza warunkami wymienionymi  poniżej.

 

Niniejsza licencja pozwala wyłącznie na:

 

  1. wykonywanie odbitek w nieograniczonej liczbie oraz ich kolorowanie (wyłącznie przez osobę która zakupiła stempel);
  2. wykorzystywanie odbitek do wykonywania własnych projektów;
  3. sprzedaż oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wyrobów, których częścią składową jest odbitka;

W przypadku prezentowania w Internecie gotowych wyrobów, których częścią składową jest odbitka, wymagane jest podanie źródła jej pochodzenia, wraz z określeniem autora.